Jaarboek 2

In het Jaarboek 2 kunt u veel terug vinden:

Op een mooie zondagmiddag in de zomer van 1989 bezocht
het toenmalige bestuur van de Stichting Genootschap
Gerrit Achterberg het Molenhoekje in Leusden. Het initiatief
van Daisy Wolthers was bedoeld om na het overlijden
van ’s dichters weduwe ‘afscheid te nemen van huis en tuin’,
voor het onder de hamer – naar later bleek: de slopershamer
– kwam….

En nog veel meer:

Han van der Vegt
Onrust en gulzigheid; beweging in de poëzie van Gerrit Achterberg
Jef van de Sande
Een daggelder van Achterberg

René van de Kraats
Achterberg in het Studiehuis

Anneke Reitsma
Exploitatie van concreetheid; over ‘De verloren zoon’ en ‘Eben Haëzer’

Ingmar Heytze
Achterberg in 2001; poging tot voordracht met dichtbeelden

Het huis is leeg [foto’s]

Edwin Lucas
‘Een woord als liepend, zou dat eigenlijk kunnen?’
Gestalten tegenover Achterberg (1) Interview met A.L. Sötemann.

Pieter van Dyck
De richting van de tijd; fragmentatie en tijdsverloop in de poëzie van Achterberg

Herman van der Heide
De vijver kantelt in zijn schommeldoos; metafoor en mythe bij Achterberg

Peter de Bruijn en Fabian Stolk
Bewijzen uit het ongerijmde; over twee apocriefe gedichten

Van en over Achterberg 2000-2001