Wist u dat…

het helemaal niet goed gaat met de waardering voor Achterberg… volgens De contrabas.
(Fabian Stolk, 16 maart 2009)

dat de belangstelling van de radio voor Achterberg toch weer via de mens gaat en niet via de gedichten… Fabian Stolk werd uitgehoord over ‘ziekte’ door Avro’s De praktijk op 22 oktober 2008.

de derde, herziene druk van Hazeu’s Achterbergbiografie bij De Slegte in Utrecht te koop is voor maar 14 euri.
(Fabian Stolk, 20 augustus 2008)

een bewerkte en ingekorte versie van Hans Werkmans tekst over ‘Beumer & Co.’ (Jaarboek Gerrit Achterberg 7) nu is te lezen in Liter 11 (2008), nr. 49, p. 27-36.
(Fabian Stolk, 16 april 2008)

Paul Claes in het tweede nummer van de lopende jaargang (mei 2007) van het vijftigjarige tijdschrift Ons erfdeel in de rubriek ‘De sleutel’ het gedicht ‘Eben Haezer’ bespreekt en zijn betoog besluit met: ‘De conclusie lijkt onvermijdelijk: de vader is de antichrist.’
(Fabian Stolk, 18 juli 2007)

antiquariaat Hinderickx en Winderickx een exemplaar van Achterbergs De zangen van twee twintigers in de aanbieding heeft; ’t kost 650 euro. Zie hun site.
(Edwin Lucas, februari 2007)

Tine van Buul, voorheen onder meer – met Reinold Kuipers en Ary Langbroek – lid van de directie van Em. Querido’s Uitgeverij B.V. tegen Bibi Dumon Tak zei: ‘Als we een gesprek hadden met een nieuwe auteur vroegen we steevast waarom hij of zij voor ons koos. De ouderen zeiden dan: vanwege Gerrit Achterberg of Hella Haasse. En de jongeren zeiden: vanwege Gerrit Krol of de Barbarbergroep. ’
In: Klein genoeg. Bibi Dumon Tak op bezoek bij Tine van Buul. Amsterdam 2006, p. 29. Uitgave t.g.v. de jaarwisseling 2006-2007; niet in de handel.
(Fabian Stolk, 5 januari 2007)

Achterberg zelfs door de redactie van Esquire gelezen en gewaardeerd wordt? Zie hier een stukje uit het nummer van februari 2005.
(Edwin Lucas, 29 maart 2005)

er vraag is naar een nieuwe penningmeester van de SGGA en een nieuwe voorzitter van het bestuur?
(Fabian Stolk, 10 februari 2006)

W.F. Hermans op 25 november 1947 aan Charles B. Timmer schreef: ‘De enige die mij over de Acacia’s [de afleveringen van De tranen der acacia’s, die toen in Criterium verschenen] zo nu en dan enthousiast opbelt, is Gerrit Achterberg’? Het staat in: Willem Frederik Hermans, Volledige werken 1. Romans: Conserve, De Tranen der acacia’s. Ed. Jan Gielkens, Peter Kegel, Annemarie Kets. Amsterdam 2005, p. 743.
(Fabian Stolk, 3 februari 2006)

Redbad Fokkema in 1976 het artikel ‘Verzamelde gedichten: een loze term’ publiceerde (De nieuwe taalgids 69: 89-101) en daarin stelt: ‘Het zou aanbeveling verdienen een wetenschappelijke uitgave [van het volledige oeuvre van een dichter] Volledige gedichten te noemen, of – om geen ambiguïteit in de titel toe te laten – Alle gedichten.’ (p. 93, noot 9), en dat in november 2005 Alle gedichten van Gerrit Achterberg verschijnt?
(Fabian Stolk, 3 oktober 2005)

u overtollig geld kan omzetten in Achterbergiana? Neem een kijkje op www.bubbkuyper.com, waar het tweede deel van de bibliotheek van Boudewijn Büch wordt geveild, met veel Achterberg. Niets wat niet in de HKA had mogen ontbreken (i.t.t. de suggestie die BB een keer bij Barend & Van Dorp wekte dat hij een doos manuscripten van A. had).
(Peter de Buijn, 27 april 2005)

in 1996 het album Murder Ballads van Nick Cave and the Bad Seeds verscheen, met nogal gruwelijke teksten, maar bekoorlijke muziek?
(Fabian Stolk, 13 april 2005)

Jan Walravens in 1962 in een enquête over de toen actuele poëzie zei:
‘Een poëzie is trouwens minder uit stromingen dan uit figuren gemaakt. En in dat opzicht blijven de modernisten ons meer dan ooit bezig houden, en niet het minst Hans Andreus, Lucebert en Albert Bontridder. Nu Achterberg, de allergrootste, gestorven is…’
In: ‘Terugblik en perspectief; enquête over de nieuwe en nieuwste poëzie’. In: De gids 125 (1962), dl. 2, p. 352-376, het citaat op p. 365.
(Jos Joosten, 16 maart 2005)

de relatie tussen Achterberg en de Vijftigers nog steeds niet systematisch is onderzocht?
(Fabian Stolk, 15 maart 2005)

… de penningmeester ook wel eens niet Achterberg leest, maar Coenen?
(Fabian Stolk, 14 maart 2005)

… u uw donatie voor 2005 nog steeds kunt gireren?
(minimaal 25 Euro op girorekening 5274091 t.n.v. Stichting Genootschap Gerrit Achterberg te
Nieuwegein)
(Fabian Stolk)

…  er bij uitgeverij Vantilt een boek is verschenen waarin Toine Moerbeek schrijft over
de relatie van Gerard Reve tot ondere andere de poezie van Achterberg?
(Fabian Stolk, 18 augustus 2004)

en dat er een bespreking van dat boek verschijnt in Jaarboek Gerrit Achterberg 5?
(Fabian Stolk, 18 maart 2005)

… Wim Klooster, emeritus hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de UvA, tijdens zijn loopbaan vele interpretatiecolleges gegeven heeft en er ook over geschreven heeft, o.a. over Vroman en Kopland, laatstelijk over Achterberg: ‘Conjuring with Time through the Tenses’, in de Proceedings van de Berkeley-conferentie over Perspectives on Time in the Culture of the Netherlands, maar dat die tekst nog niet is verschenen?
(Fabian Stolk, 21 april 2004)

h e t  huis in de Utrechtse Boomstraat te koop is? (kijk op www.funda.nl, zoek op specifiek adres, voer ‘Boomstraat 20’ in (bis mag er niet bij) en kijk verder naar ‘alle foto’s bekijken’)
(Edwin Lucas, 6 april 2004)

… een lezer zich afvroeg of Achterberg in ‘Groeten uit Neede’ en wel in regel 2, ‘De wereld wordt een kaart uit Canada’, refereert aan de in Vlaanderen gebruikelijke naam ‘canada’ voor de (canadese) populier?
(Jos Joosten)

… de heer T. Dekker een andere bron van het gedicht ‘De verdronkenen’ op het spoor is en daarover zou berichten in het Jaarboek Gerrit Achterberg?
(Fabian Stolk)

… Achterberg misschien wel Schopenhauer heeft gelezen?
Er is althans wellicht een intertextueel verband via ‘Jachtopziener’, zij het dat de eerste versie
van Achterbergs regel aanzienlijk dichter bij onderstaande versie staat, dan de uiteindelijke.
‘Schopenhauer heeft eens gezegd: “de massa telt er altijd één meer dan men denkt.” ‘
Bron: W.A.C. Whitlau en H. van Praag, Het argument van Solimon. Amsterdam 1968, p. 18.
(Joost van der Vleuten)