Jaarboek 2

Han van der Vegt
Onrust en gulzigheid; beweging in de poëzie van Gerrit Achterberg

Jef van de Sande
Een daggelder van Achterberg

René van de Kraats
Achterberg in het Studiehuis

Anneke Reitsma
Exploitatie van concreetheid; over ‘De verloren zoon’ en ‘Eben Haëzer’

Ingmar Heytze
Achterberg in 2001; poging tot voordracht met dichtbeelden

Het huis is leeg [foto’s]

Edwin Lucas
‘Een woord als liepend, zou dat eigenlijk kunnen?’
Gestalten tegenover Achterberg (1) Interview met A.L. Sötemann.

Pieter van Dyck
De richting van de tijd; fragmentatie en tijdsverloop in de poëzie van Achterberg

Herman van der Heide
De vijver kantelt in zijn schommeldoos; metafoor en mythe bij Achterberg

Peter de Bruijn en Fabian Stolk
Bewijzen uit het ongerijmde; over twee apocriefe gedichten

Van en over Achterberg 2000-2001

Jaarboek downloaden