Achterberg Symposium 2012 (1)

Ingrid Denys en Bert Veldstra presenteren hun levenswerk (foto: Pieta van Beek)

Ingrid Denys en Bert Veldstra presenteren hun levenswerk
(foto: Pieta van Beek)

Het afgelopen Achterbergsymposium was een doorslaand succes. Zo is na 30 jaar werk de Concordantie op de Verzamelde Gedichten van Gerrit Achterberg gepresenteerd. Bert Veldstra vertelde vol enthousiasme over de totstandkoming van dit levenswerk dat hij samen met Ingrid Denys vervaardigde. Dit levenswerk levert een geweldige extra ervaring voor een ieder die zich met het werk van Achterberg bezighoudt.

Marjan Lammens mailde de column van Arjan Peters in de boekenkatern van de Volkskrant van 24 november waarin hij DE concordantie meer dan ‘noemt’: de flanerende lezer maakte even pas op de plaats…
Klik hier om de column te lezen. En voor wie na het lezen toch nieuwsgierig is wat hilt is, dit vertelt de Dikke van Dale online:

hild (geen afbreking)zelfstandig naamwoord; de (v(m)); meervoud: hilden (1573) van hellen, dus de oorspronkelijke betekenis was ‘hellend dak’(gewestelijk) 1. zoldering van losse planken boven een stal, meestal gebruikt voor het bergen van hooi, stro of graan, soms ook het verblijf van de knechtenvormvariant: hilde, hilt, hilte